Vår verksamhet

Kulturella folkdansgillet är en ideell förening som har som uppgift att föra vidare den gamla folk- och bygdekulturen, samt att skapa en mötesplats för vuxna och barn att mötas och umgås tillsammans på!

Detta gör vi främst genom vår dansverksamhet, men också på många andra sätt, såsom genom musik, hantverk och bevarandet av vår kulturminnesmärkta fastighet Solsäter!