Medlemskap

Att vara medlem i Kulturella folkdansgillet ger dig tillgång till dansglädje och gemenskap flera gånger i veckan i olika svårighetsgrader.
Om det inte är dansen som lockar så har vi även slöjdverksamhet i veckorna – ibland med inbjudna instruktörer för att lära oss nytt.
Vår föreningsgård Solsäter kan också vara det som drar – den kräver varsamt underhåll och skickligt handlag för att bevara skicket.

Vi är anslutna till Svenska Folkdansringen varigenom vi får tillgång till utbildningar bl.a.
Genom Folkdansringen är vi också anslutna till Kulturens bildningsförbund.

I Kulturella folkdansgillet har vi tre olika medlemskap:
– Medlem
– Passiv medlem
– Hedersmedlem

För att kunna få status ”passiv medlem” måste vissa statuter uppfyllas bl.a. att man varit ”vanlig” medlem ett år.
Föreningen kan kalla någon person (behöver inte vara medlem) till hedersmedlem om personen har varit föreningen till stor gagn.

Vi har medlemmar i åldrarna 5år och uppåt och förutom passiva och hedersmedlemmer så är vi alla försäkrade genom Svenska folkdansringen när vi bedriver vår verksamhet.
Vår medlemsavgift består av två delar, dels en del för vår förening och dels en del för anslutningen till folkdansringen.

Medlemsavgiften för ett kalenderår (2024) är:

Kategori Avgift
Vuxna 660 kr
Barn och ungdomar 590 kr
Passiva (endast efter speciella krav)
och medlem i annan huvudförening
330 kr
Hedersledamöter 330 kr