Styrelsen

Roll Namn Vald till
Ordförande Anders Öström 2023
Kassör Björn Persson 2022
Ledamot Marie Hortlund 2023
Ledamot Per Caroll 2022
Ledamot Mats Örjehall 2022
Ledamot Inger Lindblad 2023
Ledamot Alice Gille 2023