Styrelsen

Roll Namn
Ordförande Anders Öström
Kassör Jessica Thörnqvist
Ledamot Marie Hortlund
Ledamot Per Caroll
Ledamot Mats Örjehall