Styrelsen

Roll Namn Vald till
Ordförande Anders Öström 2020
Kassör Björn Persson 2020
Ledamot Marie Hortlund 2021
Ledamot Per Caroll 2020
Ledamot Mikael Möllerskog 2020