Styrelsen

Roll Namn Vald till
Ordförande Anders Öström 2021
Kassör Björn Persson 2022
Ledamot Marie Hortlund 2021
Ledamot Per Caroll 2022
Ledamot Mikael Möllerskog 2022