Om oss

Kulturella folkdansgillet startade 1914 som en Stockholmsförening men är idag baserad i Tyresö där vi har vår verksamhet.
Medlemmar hos oss kommer från hela Stocksholmsområdet men merparten av våra medlemmar bor i eller i närheten av Tyresö.

Vår styrelse väljs årligen på föreningens årsmöte och de som sitter just nu i styrelsen kan du se här.

Kulturella Folkdansgillets arbetar för att bevara, levandegöra och utveckla svensk folk- och bygdekultur. Vi bedriver verksamhet för barn, ungdomar, vuxna och seniorer i områdena dans, slöjd och musik. Kulturella Folkdansgillet är en ideell förening, religiöst och politiskt obunden, som jobbar för att skapa en mötesplats där alla är välkomna att upptäcka det svenska kulturarvet.


Lite mer historia att lyssna på