Nordlek

En träff för de nordiska länderna var 3:e år.